Velkommen til Storsamling

Jærstrand by H.Hiim

Kalender


Se hva som skjer på kalender ovenfor

og eventuelle andre arrangement nedenfor

Nattverd i hjemmet.
Hvis du ikke har mulighet eller er avskåret fra å komme til møter og/eller gudstjenester grunnet situasjonen rundt Corona smittefaren, er det viktig at troslivet og trospraksiser går sin gang i hjemmet. Bønn, bibel, brødsbrytelse(nattverd). Ved å klikke på bildet nedenfor finner du en enkel beskrivelse for hvordan dere kan praktisere nattverd i hjemmet.