Velkommen til Storsamling

Nærbø Bedehus

Foto: H.Hiim

Konfirmant 2023?

Vi har et felles konfirmasjonsopplegg på Nærbø Bedehus

Starter høsten 2022 - Online påmelding her