Vårt barnearbeid

Fargeklatten

Gladsang

Barnekoret Gladsang alder fra 5 år til og med 3.klasse

Øver på Nærbø Bedehus hver mandag klokken 17:00-17:45


Emmaus

Emmaus er et barnekor som synger om Jesus.

Alder fra 4. klasse og oppover.

Øvelse på Nærbø Bedehus annen  hver mandag

klokken 18:00-19:15 i partallsuker.

Acta klubben

Acta Klubben er for alle barn fra 2.-4. klasse

Der er Andakt, Sang, Forming og Sløyd

Det skjer i kjelleren på Nærbø Bedehus

   annen hver tirsdag klokken 17:30-19:00 i oddetallsuker

Ingen påmelding - kom når det passer

Kr 20,- pr. gang

Har du sørsmål om Acta Klubben?

Ring Bjarte på telefon 95277554

 

Fargeklatten

Fargeklatten er Storsamling sitt søndagskoleopplegg

bedehuset de ganger det er Storsamling 

Oddetallsuker klokken 11:00-12:30


Bibelgrupper, smågrupper og aktiviteter


3 aldersgrupper:

Cubbies 3-6 år

Sparks 1.-4. klasse

T&T 5.-7. klasse

Kjenner du noen som har lyst til å være med i noe av barnearbeidet vårt som er presentert ovenfor enten som medlem eller medarbeider (ungdom/voksen) er du velkommen til å ta kontakt med oss ved å benytte vårt kontaktskjema

Klikk her for å komme til skjemaet