Nattverd i hjemmet.
Hvis du ikke har mulighet eller er avskåret fra å komme til møter og/eller gudstjenester grunnet situasjonen rundt Corona smittefaren eller annen årsak, er det viktig at troslivet og trospraksiser går sin gang i hjemmet. Bønn, bibel, brødsbrytelse(nattverd). Nedenfor en beskrivelse for hvorledes dere kan  praktisere nattverd i hjemmet.