Medlem

Hva vil det si å være medlem i ImfNor Nærbø Storsamling

Medlemsskap viser at du at du ønsker å støtte opp om og være en del av det kristne fellesskapet i ImfNor Nærbø Storsamling.


Medlemsskap gir deg samtidig tilhørighet og eierskap til forsamlingen.


Medlemsskap gir mulighet for å oppdage og bruke dine gaver og utrustning til tjeneste for andre i det kristne fellesskapet i forsamlingen. Som medlem er det også naturlig at du bidrar til å fullføre oppdraget med å nå de utenfor et kristent fellesskap for Kristus.


Medlemsskap gir mulighet for å si din mening og påvirke gjennom å delta i samtaler i ulike sammenhenger og medlemsmøter, og å stemme på årsmøtet. Som medlem er det samtidig naturlig at du forholder deg til forsamlingens vedtekter og retningslinjer.


Medlemsskap gir også mulighet til å bidra i gudstjenesten og være med i småfellesskap knyttet til forsamlingen. Som medlem er det samtidig naturlig at du møter regelmessig til gudstjeneste og i mindre fellesskap for å styrkes i troen og holde sammen og støtte hverandre i fellesskapet.


Som medlem er det naturlig at du støtter forsamlingen økonomisk regelmessig og på den måten bidrar til at forsamlingen kan drive sitt arbeid.


Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.

Rom 12,5

For å bli medlem benytter du innmeldingsskjemaet nedenfor

Medlemskap koster kr 150,-  for et kalenderår

Du får tilsendt faktura for betaling av medlemskapet