Eldsteråd

Arnfinn Eggebø

Leder eldste

Email: arnfinneggebo1@gmail.com

Telefon: +47 932 05 616

Medlem eldste

Gabriel Pollestad

Email: gp@steelwork.no

Telefon: +47 404 10 290

Håkon Person

Medlem eldste

Email: haakonperson@gmail.com

Telefon: +47 988 95 356