Ansatte

Monica Pollestad

Familiearbeider - ansatt

Email: familiearbeider@storsamling.no

Telefon: +47 416 80 773

Maria Reime Birkeli

Familiearbeider - ansatt (frem t.o.m. 30.juni)

Email: mtm@lyse.net

Telefon: +47 982 20 856

Olga Jorunn Harbo

Kasserer - frivillig

Email: kasserer@storsamling.no

Telefon: +47 402 48 665